FutbolJVS.com | Cronologia de la repressió del català de 1560 fins a 2016 | l’Unilateral.

Reportatges Cronologia de la repressió del català de 1560 fins a 2016 Per David Mercader – 20 de setembre de 2016 Multa per parlar en català 1560 El Tribunal del Sant Ofici insta a que “en los negocios de la fe todo se proceda en lengua castellana.”1561 El mateix tribunal ordena que no se esc…